top of page

1. DISSENY ÚNIC I EXCLUSIU 

No tenim models predissenyats.

Per a cada família i per a cada terreny la configuració de l'habitatge ha de ser diferent per a buscar el màxim rendiment i eficiència energètica en funció de la orientació, topografia, i implantació única per a cada solar.

 

Habitatges industrialitzats fets a mida i sense catàlegs ni models preconcebuts.

 

3. EXPERIÈNCIA I SEGURETAT

 

Tenim el recolzament d'anys d'experiència i una gran diversitat de clients, nacionals i també de països com Alemanya, Holanda, Bèlgica... 

 

Tot això ens ha fet anar millorant i perfeccionant dia a dia el nostre concepte d'habitatge per a poder oferir el millor servei i experiència per a la teva família.

 

Cada projecte té les seves pròpies necessitats reals i per tant, cada projecte ha de tenir una distribució única i concreta per a cada família.

Per això dissenyem directament el projecte conjuntament amb el client amb plena llibertat de distribució, superfícies, volums i acabats, tant interiors com exteriors. El nostre departament tècnic d'arquitectura s'encarrega del disseny, redacció, tramitació i obtenció de tota la documentació tècnica necessària.

Els nostres clients són principalment famílies convençudes dels avantatges del nostre sistema constructiu i també famílies de fora del nostre país les quals sovint estant ja més acostumades a sistemes de construcció industrialitzats de més tradició als seus paisos d'origen com Alemanya, Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Rusia, USA, etc... 

Tenim habitatges construïts desde terres del Sud del nostre país fins a terres gironines del Nord i estem orgullosos de poder comptar tots i cadascun dels nostres projectes com a únics i especials.

 

5.jpg

2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Eficiència energètica, estalvi energètic i un excel.lent nivell de confort a la llar.

Són el principal objectiu i raó de ser de la construcció amb el nostre sistema industrialitzat i per tant, cada habitatge és totalment únic i adaptat a les característiques reals de cada lloc i forma de viure de cada família.

 

 

4. RAPIDESA I PRECISIÓ

 

 Terminis d'execució d'obra realment extraordinaris.

La rapidesa que garanteix la industrialització del nostre sistema constructiu permet aconseguir un gran estalvi de temps evitant qualsevol imprevist durant l'execució de l'obra; cosa que en la construcció tradicional es tradueix en increments significatius, tant del termini d'execució com en el cost final de l'obra.

 

Un dels principal avantatges de la construcció industritalitzada és el seu baix impacte sobre el medi ambient gràcies a una construcció responsable i optimitzada, amb una mínima generació de residus, seguint criteris de sostenibilitat en tot el procés constructiu i en la utilització de materials totalment reciclables.

 

full_Metalcon_CINTAC.jpg

5. PREU TANCAT 

 

Pressupost tancat sense modificacions durant el transcurs de l'obra

 

Controlem tot el procés arquitectònic des de la fase inicial de projecte fins a les últimes fases del final d'obra, garantint un procés totalment organitzat i controlat de totes les fases de la edificació, conseqüència de la industrialització del nostre sistema ecoeficient.

Sistema MODYHOUSE

MODYHOUSE

Arquitectura ecoeficient

MODYHOUSE ha desenvolupat un sistema constructiu basat en el sistema reconegut a nivell internacional, anomenat “Steel framing”, molt usat en països del nord d'Europa com Alemanya, Holanda, Dinamarca, etc. així com a tot el continent americà i Australià.

 

Aquest sistema es basa principalment en la utilització de materials i sistemes totalment industrialitzats a base de perfils estructurals d'acer galvanitzat, conformant panells modulars de fàcil manipulació, que acaben configurant tot l'envoltant de l'habitatge.

 

A MODYHOUSE dissenyem les nostres edificacions atenent a criteris de màxim estalvi i eficiència energètica i mínim consum o demanda de recursos, utilitzant sistemes avançats en la instal·lació i utilització d'energies renovables, amb un cost realment amortitzable a curt termini i amb la màxima personalització adaptada a qualsevol necessitat i requeriment 

 

Tot això garantint un acurat disseny arquitectònic, la màxima funcionalitat i una excel.lent qualitat i seguretat en tot el procés constructiu.

Avantatges del sistema Modyhouse

Els principals avantatges de la nostra construcció ecoeficient respecte els sistemes tradicionals de construcció actuals són:

 

 

       - Rigorosos controls de qualitat dels elements industrialitzats 

 

       - Eficiència energètica 200 % superior als sistemes tradicionals

 

       - Estalvi del 50% del temps d'obra respecte sistemes tradicionals

 

       - Un 90 % menys de residus de construcció

 

       - Personalització i optimització total en el procés de disseny 

 

       - Resistències estructurals  i durabilitat  molt més elevades

 

       - Facilitat i rapidesa de muntatge, manipulació i construcció

 

       - Gran estalvi del cost final de construcció sense imprevistos d'obra

  

bottom of page